Trong bài viết trước, chúng ta đã cùng tìm hiểu về FDA là gì và tầm ảnh hưởng của FDA đến quá trình Gửi thực phẩm đi Mỹ. Bài viết này sẽ chi sẻ cho bạn cách đăng ký FDA khi gửi thực phẩm đi Mỹ nhanh chóng nhất.
 

1. Xác định Ai phải đăng kí FDA?
Khi sử dụng dịch vụ gửi thực phẩm đi Mỹ, việc đầu tiên là bạn nên chú ý Xác định Ai phải đăng kí FDA. VìTất cả các cơ sở sản xuất, chế biến, đóng gói hay chứa thực phẩm cho người hoặc động vật tiêu thụ tại Mỹ phải đăng ký với FDA. Chính Vì thế, 

2. Ghi nhớ một số Thông tin bắt buộc ghi khi đăng kí FDA
Bạn nên ghi nhớ Mỗi bảng đăng ký phải cung cấp đủ các thông tin sau:
+ Các hạng mục thực phẩm được áp dụng; và một tuyên bố xác nhận rằng những thông tin đã báo cáo là chân thực và chính xác, và cá nhân đó được uỷ quyền để đệ trình bản đăng ký.
+ Tất cả các cơ sở ngoài nước Mỹ cần chỉ định một đại diện ở Mỹ, là người định cư hoặc duy trì một địa điểm kinh doanh trong nước Mỹ và có mặt tại Mỹ để đăng ký.
+ Tất cả các thương hiệu mà cơ sở sử dụng;
+ Tên, địa chỉ và số điện thoại cơ sở và nhà quản lý (nếu có);
+ Tên, địa chỉ và số điện thoại của chủ sở hữu hoặc nhân viên phụ trách;
Sau khi điền bảng đăng kí xong, bạn nên kiểm tra cẩn thận để bảo đảm những thông tin đã ghi là không sai.

3. Khai báo nếu có sự thay đổi so với giấy đăng kí trước đó
trong trường hợp có sự thay đổi bất cứvấn đề nào trong giấy đăng kí gửi thực phẩm đi Mỹ đã hoàn tất trước đó của tổ chức, nên bổ sung một bản khai báo trong vòng 60 ngày sau khi có sự thay đổi. Nếu không, sản phầm của bạn sẽ gặp sai sót lúc gửi thực phẩm đi Mỹ.

Đối với dịch vụ gửi thực phẩm đi Mỹ, nếu không đảm bảo đầy đủ những yêu cầu cơ bản trên. FDA sẽ bố trí người với các hướng dẫn về lệnh của toà án, tố tụng, tịch biên, tiêu huỷ, phạt tiền, và hình phạt liên quan đến việc không nộp Thông báo trước kịp thời và chính xác. Thậm chí, kiện hàng của bạn sẽ

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here