Xử lý chi phí nhân công trong xây dựng 2018

1. Thuê công ty khác làm thầu phụ – có tư cách pháp nhân:
– Bộ chứng từ bao gồm:
+ giao kèo giao thầu
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng
+ Biên bản thanh lý Hợp đồng
+ Chứng từ thanh toán hợp thức
+ Hóa đơn GTGT

– Cách hạch toán :
+ Ghi nhận hoài:
Nợ TK 627, 622
Có TK 331

+ Khi tính sổ:
Nợ TK 331
Có TK 111,112

– Ưu điểm:
+ Công ty không phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân chủ nghĩa.
+ Công ty không phải đóng bảo hiểm.

– Nhược điểm: uổng lớn ( do công ty bên kia sẽ phải nộp thuế GTGT 10%, thuế TNDN 20%).

2. Khoán cho 1 cá nhân tự tổ chức đội thi công – cá nhân kinh doanh:
– Bộ chứng từ bao gồm:
+ giao kèo giao thầu
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng
+ Biên bản thanh lý hiệp đồng
+ Chứng từ tính sổ hợp thức
+ Chứng minh quần chúng. #
+ Hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp

– Cách hạch toán :
+ Ghi nhận phí:
Nợ TK 627, 622
Có TK 331

+ Khi thanh toán:
Nợ TK 331
Có TK 111,112

– Ưu điểm:
+ Không phải làm quyết toán thuế thu nhập cá nhân.
+ Không phải đóng bảo hiểm.

– Nhược điểm:
+ cá nhân phải đăng ký kinh dinh.
+ cá nhân chủ nghĩa phải đóng thuế 7% ( Trong đó thuế GTGT là 5%, thuế TNCN là 2%).

3. Khoán cho 1 cá nhân chủ nghĩa tự tổ chức đội thi công – Không kinh doanh:
– Bộ chứng từ bao gồm:
+ Hợp đồng giao thầu
+ Biên bản nghiệm thu khối lượng
+ Biên bản thanh lý giao kèo
+ Chứng từ thanh toán hợp lệ
+ Chứng minh dân chúng
+ Kê khai và nộp thuế TNCN 10% cho mỗi lần thanh toán

– Cách hạch toán :
+ Ghi nhận tổn phí:
Nợ TK 627/622
Có TK 3388

+Trích thuế TNCN 10%:
Nợ TK 3388
Có TK 3335

+ Khi thanh toán:
Nợ TK 3388
Có TK 111,112

– Ưu điểm:
+ Không phải đóng bảo hiểm.

Bạn đang xem: Xử lý uổng nhân công trong xây dựng 2018

+ Không phải xuất hóa đơn lẻ do cơ quan thuế cấp
– Nhược điểm:
+ Phải đóng thuế TNCN 10%.
+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân chủ nghĩa.

4. Ký hiệp đồng lao động với từng cá nhân chủ nghĩa – Dưới 1 tháng

– Bộ chứng từ bao gồm:
+ giao kèo cần lao
+ Bảng chấm công
+ Bảng Lương
+ Chứng từ thanh toán hợp thức
+ Chứng minh dân chúng
+ Trích thuế TNCN 10% ( Đối với thu nhập trên 2 triệu đồng/1 tháng)

– Cách hạch toán :
+ Ghi nhận phí:
Nợ TK 622
Có TK 334

+ Trích thuế TNCN 10% (nếu có):
Nợ TK 334
Có TK 3335

+ Khi thanh toán:
Nợ TK 334
Có TK 111,112

** Lưu ý:

Nếu không muốn trích thuế TNCN 10% thì cá nhân chủ nghĩa đó phải làm cam kết mẫu 02/CK-TNCN theo thông tư 92/2015/TT-BTC với điều kiện : Chỉ có thu nhập độc nhất vô nhị tại 1 nơi và có MST cá nhân tại thời điểm cam kết.

– Ưu điểm:
+ Không phải đóng bảo hiểm.
+ Không phải đóng thuế TNCN nếu thỏa mãn điều kiện trên.

– Nhược điểm:
+ Hợp đồng chỉ ký tối đa được 2 lần trong 1 năm. (Theo Luật cần lao số 10/2012/QH12).
+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân.

5. Ký Hợp đồng lao động với từng cá nhân chủ nghĩa – Từ 1 tháng trở lên:
– Bộ chứng từ bao gồm:
+ Hợp đồng lao động
+ Bảng chấm công
+ Bảng Lương
+ Chứng từ thanh toán hợp lệ
+ Chứng minh quần chúng. #

– Cách hạch toán :
+ Ghi nhận phí:
Nợ TK 622
Có TK 334

+ Trích bảo hiểm tầng lớp:
Nợ TK 622,334
Có TK 338

+ Trích thuế TNCN 10% (nếu có):
Nợ TK 334
Có TK 3335

+ Khi thanh toán:
Nợ TK 334
Có TK 111,112

– Ưu điểm: Không phải ký Hợp đồng nhiều lần.

– Nhược điểm:
+ Phải đóng bảo hiểm mức 32% cho công nhân ( Doanh nghiệp chịu 21.5%, công nhân chịu 10.5%).
+ Phải quyết toán thuế cho cá nhân.
+ Phải trích thuế TNCN theo biểu lũy tiến từng phần.

Bài viết: Xử lý tổn phí nhân lực trong xây dựng 2018

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.